Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

NAZWA POLA

RODZAJ POLA

OPIS

Nazwa zamówienia (lewa strona formularza)

Pole tekstowe

Pole wymagane. Pole uzupełniane ręcznie

Kod (lewa strona formularza)

Pole uzupełniane automatycznie

Kolejny numer zamówienia. Pole automatycznie uzupełni się po kliknięciu zapisz.

Status (lewa strona formularza)

Pole uzupełniane automatycznie

Dostępne statusy: w przygotowaniu, w trakcie zatwierdzania, zatwierdzone, odrzucone,  wysłane do dostawcy, zrealizowane, anulowane, w realizacji

Szablon (lewa strona formularza)

Pole wyboru

Pozwala wybrać szablon zamówienia spośród wcześniej stworzonych szablonów.

Wysyłający zamówienie (lewa strona formularza)

Pole  tekstowe

Pole uzupełniane automatycznie. Wstawiana informacja nt. osoby, która przygotowuje zamówienie.

Przypisany kupiec (lewa strona formularza)

Pole wyboru

Pozwala przypisać kupca do danego zamówienia. Dana osoba zostanie poinformowana o zaakceptowaniu zamówienia.

Dostawca (lewa strona formularza)

Pole wyboru

Pole wymagane. Pozwala wybrać dostawcę z bazy firm.

NIP dostawcy (lewa strona formularza)

Pole uzupełniane automatycznie

Pole uzupełnia się po wyborze dostawcy.

Incoterm (lewa strona formularza)

Pole wyboru

Pozwala na wskazanie warunków dostawy z listy rozwijanej.

Umowa (lewa strona formularza)

Pole wyboru

Pozwala powiązać umowę do zamówienia. Dzięki temu istnieje możliwość śledzenia poziomu wykorzystania umowy.

Osoba kontaktowa (prawa strona)

Pole jednokrotengo wyboru

Pozwala wybrać osobę do kontaktu w sprawie zamówienia. Osobę można przypisać na strukturze organizacyjnej.

Adres dostawy (prawa strona)

Pole wyboru

Automatycznie przypisywany jest adres dostawy podany w jednostkach organizacyjnych. Można dodać inny/wybrać z listy dostępnych adresów.

Adres faktury (prawa strona)

Pole wyboru

Automatycznie przypisywany jest adres faktury podany w jednostkach organizacyjnych. Można wskazać inny/wybrać z listy dostępnych adresów.

Termin dostawy (prawa strona)

Pole daty

Pole uzupełniane ręcznie. Możliwość wskazania daty za pomocą opcji kalendarza. Z polem powiązana jest notyfikacja informująca osobę wysyłającą zamówienie o zbliżającej się dostawie. Notyfikacja wysyłana 24 h przed datą dostawy.

Rzeczywisty czas dostawy (prawa strona)

Pole daty

Pole uzupełniane ręcznie. Możliwość wskazania daty za pomocą opcji kalendarza. 2 dni przed terminem „rzeczywistej daty dostawy” kolor daty rzeczywistej dostawy w tabeli z zamówieniami zmieni się na „pomarańczowy”. Dzień po terminie „rzeczywistej daty dostawy” kolor zmieni się na czerwony.

Warunki dostawy (prawa strona)

Pole tekstowe

Pole uzupełniana ręcznie. Pozwala wskazać dodatkowe warunki dostawy.

Waluta (prawa strona)

Pole wyboru

Możliwość wyboru z listy: PLN, USD, GBP, EUR, CHF.

Warunki płatności (prawa strona)

Pole tekstowe

Pole uzupełniane ręcznie. Pozwala wskazać dodatkowe warunki płatności.

Metoda płatności (prawa strona)

Pole wyboru

Pozwala wybrać rodzaj płatności z listy rozwijanej.

Data wysłania (prawa strona)

Pole wyboru

Pole uzupełniane automatycznie po wysłaniu zamówienia do dostawcy.

Pokaż ceny (prawa strona)

Pole wyboru

Pozwala wybrać czy ceny będą widoczne na dokumencie pdf, który zostanie wysłany do Dostawcy.

Kategorie zakupowe

Pole wyboru

Możliwość wskazania kategorii. Wymóg wskazania na najniższym poziomie

Jednostka organizacyjna

Pole wybory

Możliwość wskazania jednostki organizacyjnej w imieniu, której tworzone jest zamówienie.

Przedmiot zamówienia

Tabela

Możliwość uszczegółowienia przedmiotu zamówienia. W tabeli istnieje możliwość wprowadzenia danych: Indeks Kupca, Indeks Dostawcy, Nazwa, Ilość, Jednostka miary, Cena netto, VAT, Wartość netto, Adres dostawy, Komentarz, Kategorie Zakupowe, Temat oraz Dodatkowe.

 

Pole opisowe

Możliwość dodania uwag, które pobiorą się do zamówienia. Np. możliwość wprowadzenia osoby kontaktowej.

 

Pole załączników

Możliwość dodania załączników, które zostaną wysłane dostawcy razem z zamówieniem


Info
titleUWAGA

Jeżeli nie posiadasz danej funkcji, skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółów.Zobacz również:

Page Tree
rootTworzenie zamówienia

...