Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

METODA GET

Zakres danych

Przesyłana odpowiedź na żądanie zostanie zwrócona uwzględniając poniższą strukturę danych

NAZWA POLA

NAZWA POLA W APLIKACJITYP POLAWYMAGANE

OPIS

ididintegerTAKid zamówienia w bazie

Nazwa zamówienia

name
string
TAK


Numer zamówienia

number

integer

NIE

Kolejny numer zamówienia.

Status

status
string
TAK

Dostępne statusy: w przygotowaniu (IN_PREPARE), w trakcie zatwierdzania (PENDING_APPROVAL), zatwierdzone ( APPROVED), odrzucone (CANCELED),  wysłane do dostawcy (SEND), zrealizowane (REALIZED), anulowane (REJECTED), w realizacji (IN_REALIZATION)

Szablon

orderTemplate
string
TAK

Nazwa użytego szablonu w zamówieniu

Tworzący zamówienie

orderingOperator

string
TAK

Identyfikator logowania osoby tworzącej zamówienie

NIP dostawcy

supplierNip
string
TAK

NIP dostawcy.

Termin dostawy

supplyDate
string
NIE


Waluta

currency
string
TAK

Możliwość wartość: PLN, USD, GBP, EUR, CHF.

Data wysłania

sendingToSupplierDate
string
NIE

Data wysłania zamówienia do dostawcy.

Kategorie zakupowe

buyerCategories
string
TAK

Nazwa kategorii przypisanej do zamówienia

Jednostka organizacyjna

organisationUnits
string
TAK

Nazwa jednostki przypisanej do zamówienia

ADRES DOSTAWY (orderSupplyAddress)

Nazwa firmy

companyName

string
NIE


KrajcountryCode
string
TAK
Numer budynkunumber
string

TAK


Numer mieszkaniaofficeNumber
string

NIE


Miejscowośćplace
string

TAK


Województwoprovince
string
NIE
Ulicastreet
string
TAK
Kod pocztowyzipcode
string

TAK


TABELA Z POZYCJAMI (orderItems)

ididintegerTAK

Indeks kupca

buyerIndex
string

NIE

Indeks produktu

Nazwa

name
string

TAK

Nazwa produktu na linii

Ilość

quantitynumeric

TAK

Ilość produktu na linii

Jednostka

measureUnit
string

TAK

Nazwa jednostki miary

Cena jednostkowa netto

netUnitPricenumeric

NIE

Liczba dziesiętna (4 miejsca po przecinku)

Wartość netto

netValuenumeric

NIE

Liczba walutowa (4 miejsca po przecinku)

Stawka VAT

vatRatenumeric

NIE

Wartość stawki VAT

Komentarz

comment
string

NIE


LISTA PÓL DODATKOWYCH

Uwagi

comments
string

NIE

 

 

Przykład 

Poniżej przedstawiamy przykładową strukturę danych w pliku json.

{
 "id" : 1,
 "name" : "Zamówienie",
 "number" : 1,
 "status" : "IN_PREPARE",
 "orderTemplate" : "Szablon zamówienia",
 "orderingOperator" : "user@test.pl",
 "supplierNip" : "9999999993",
 "supplyDate" : "2020-12-23",
 "currency" : "PLN",
 "sendingToSupplierDate" : "2020-12-23T11:35:07.404",
 "buyerCategories" : "Komputery, Akcesoria",
 "organisationUnits" : "Testowa jednostka, Testowa jednostka 2",
 "orderSupplyAddress" : {
  "companyName" : "Firma Test",
  "countryCode" : "PL",
  "number" : 10,
  "officeNumber" : 30,
  "place" : "Warszawa",
  "province" : "Mazowieckie",
  "street" : "Nowogrodzka",
  "zipCode" : "00-513"
 },
 "orderItems" : [ {
  "id" : 1,
  "buyerIndex" : "1",
  "name" : "Produkt 1",
  "quantity" : 1,
  "measureUnit" : "kg",
  "netUnitPrice" : 10,
  "netValue" : 10,
  "vatRate" : 23,
  "comment" : "Comment"
 }, {
  "id" : 2,
  "buyerIndex" : "2",
  "name" : "Produkt 2",
  "quantity" : 10,
  "measureUnit" : "kg",
  "netUnitPrice" : 10,
  "netValue" : 100,
  "vatRate" : 8,
  "comment" : "Comment"
 } ]
}

Statusu odpowiedzi

Nazwa statusu

OK

ERROR

UWAGA

Jeżeli nie posiadasz danej funkcji, skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółów.